Dieseldage på Jernbanemuseet i Odense den 14. og 15. August

I anledning af 50-året for MY-lokomotiver i Danmark blev der afholdt GM-træf med store diesellokomotiver fra Danmark, Norge, Sverige, Belgien, Luxenbourg og Ungarn på Danmarks jernbanemuseum i Odense. At GM træffet blev en stor international succes skyldes ikke mindst en tysk privatmand Klaus Korbacher som optog en privatkredit på 17.000 EURO  der sikrede finansieringen af transporten af den ungarske  MAV M61 017, så alle de oprindelige landes MY lokomotiver var med.

Det var jernbaneselskaber fra fem lande,Danmark, Norge, Belgien, Luxembourg og Ungarn der fra 1954 købte General Motors lokomotiver af MY-typen.  Design og konstruktion er efter amerikansk forbilled. Lokomotiverne i Norge  Danmark og Ungarn blev bygget på den svenske lokomotivfabrik NOHAB i Trollhättan.  DSB  indkøbte 59 af typen  MY , samt 45 af det mindre lokomotiv MX.  Lokomotiverne blev leveret fra 1954 frem til 1965. Svenskerne fik ikke selv leveret nogle af disse lokomotiver, men efter udrangering ved DSB  er flere MY og MX lokomotiver i dag i drift ved svenske  privatbaner. 

MY  lokomotivet kørte sin sidste tur for DSB  i 2001.  Der er således ikke nogen af de oprindelige jernbaneselskaber som har MY lokomotiver i drift.  Det er private jernbaneselskaber der i  Danmark, Sverige, Tyskland, Italien og Kroatien  som har flere af de nu 50 årige slidere i drift.

Følgende lokomotiver deltog:
MY 1101, DSB museumstog, Danmark
MY 1108, TMY 106 TÅGAB, Sverige
MY 1126, GM gruppen DJK ,Danmark
MY 1135, DSB Teknik Tjenestelokomotiv 80 86  00-21-135-7, Danmark
MY 1153, Lollandsbanen LJ M38, Danmark
MX 1001, DSB museumstog, Danmark
MX 1006, Lokalbanen, Danmark
MX 1009, Nordjydske jernbaner M 11, Danmark
MX 1010, OHJ MX 103 Vestsjællands Lokalbaner, Danmark
SNCB 202.020, Belgien
CFL 1604 Luxembourg
CFL 1805 Luxembourg
MAV M61 017, Ungarn
Di3 616, Norge
GM 7707, Norge
MZ 1401, DSB museumstog, Danmark
MZ 1419, Banedanmark, Danmark
MZ 1450  Railion, Danmark
ME 1519, DSB, Danmark
T 41 nr 200 og 204, Sverige

Tilbage til indholdsfortegnelsen