Den 3. april 1934 åbnede DSB den første S-togsstrækning - Frederiksberg - Vanløse - Nørrebro - Hellerup - Klampenborg .

I 1933-34 var  de første 42 motorvogne og 21 bivogne leveret. Vognantallet blev i 1935-36 forøget med 20 motorvogne og 10 bivogne. Vognene var bygget af Frichs i Århus og Scandia i Randers. Det elektriske udstyr blev leveret af det engelske firma  English Electric Co., og en del af banemotorerne blev leveret af Thomas B. Thrige og A/S Titan.
I 1936 anskaffede man sig yderligere nogle bivogne, men samtidig anskaffedes der 8 styrevogne så man nu kunne lave 2- og 4-vognstog, i modsætning til tidligere hvor alle tog var trevognstog med en motorvogn i begge ender. Alt energi blev hentet fra en af de to strømaftagere, kørestrøm, manøvrestrøm, varme og belysning. Banemotorerne drives af 1500 volt jævnstrøm,  manøvrestrøm og belysning er på 65 volt, strøm til opvarmning hentes direkte fra kørestrømmen.

1. generations S-tog - de brune S-tog - kørte  fra S-banens åbning i 1934 og frem til 1970-erne. De blev leveret i årene 1934 - 1962. De sidste, som kørte på Linie F på strækningen Hellerup - Nørrebro - Vanløse - Frederiksberg, blev taget ud af drift i 1976.
2. generations S-tog - de røde S-tog - blev leveret i årene 1967-1977. De første blev leveret til åbningen af Hillerød-linien. Oprindelig bestod et togsæt af 2. generations S-toget af motorvogn med førerrum bygget hos Frichs Århus og en styrevogn med førerrum bygget hos Scandia-Randers.
Scandia-Randers leverede i 1980 fire prototype-togsæt bestående af to styrevogne og to motormellemvogne - 3. generations S-tog til DSB. Prototype S-toget er nu udrangeret.
Serieleverancen af 3. generations S-tog blev på ialt 8 vognsæt. Serieleverancen har til forskel fra prototypetogene dobbelte lygter for og bag. Serieleverancen blev leveret 1985-1986.
Til afløsning af de røde 2. generations S-tog påbegyndtes i slutningen af 1995 levering af et nyt 4. generations S-tog til DSB. Togene bygges af Linke-Hoffmann-Busch/Siemens i Tyskland. Ordren lød på 120 togsæt, men er siden ændret til 105 stk. 8-vognstogsæt og 30 stk. 4 -vognstogsæt.  Hvert togsæt består af 8 vogne med gennemgang i hele togsættets længde.

Webmaster

Tilbage til indholdsfortegnelsen