I forbindelse med H. C. Andersens 200 års fødselsdag har Danmarks jernbanemuseum, Heljan, Fyns Amt og Viborg kommune m. fl. sponsoreret en dekoration på Museumslokomotivet Litra MY 1101. Lokomotivet blev afsløret den 30. marts på Danmarks jernbanemuseum.

H. C. Andersen foretog  i alt 29 udlandsrejser. Gennem sin levetid var H. C. Andersen på i alt 87 indenlandske rejser og større udflugter.  H. C. Andersen var derfor efter datidens forhold meget berejst, og han rejste meget gerne. Citatet "At rejse er at leve" findes i Mit Livs Eventyr

Stedet lyder i sin fulde udstrækning:
Den lykkelige erfaring har jeg gjort, at alt, eftersom kunsten og livet er blevet mig klarere, desmere solskin er der udefra strømmet ind i mit bryst; hvilken velsignelse er ikke opgået for mig efter tidligere mørke dage. ro og forvisning er kommen i min sjæl; en sådan ro lader sig imidlertid godt forene med det vekslende rejseliv; der var en tid, jeg følte mig så hårdt trykket og forpint herhjemme, at det at være ude var idet mindste en ophør af at lide - det fremmede fik herved en fredens glans, jeg fik det kært, og da min natur er at slutte sig let til menneskene, der da igen give tillid og hjertelighed, så følte jeg mig ude vel og kom der gerne.

"At rejse er at leve"

Tilbage til indholdsfortegnelsen