MY 1126 var på besøg da Dansk Jernbane Klubs vognhalprojekt i Marslev blev indviet. MY 1126 blev leveret til DSB i august 1957, og var ved leveringen malet i DSB vinrøde farve med vingehjul i fronterne. I 1978 blev den malet DSB's nye design med røde snuder og sort på midten. I 1988 blev den taget ud af ordinær drift og designmalet sammen med Mx 1021, samt en styrevogn Bhs. De to lokomotiver samt styrevognen indgik i et forsøg med ATCS (Advanced Train Control System).
MY 1126 var sammen med MY 1124 Udlejet til  NSB de norske statsbaner, da man manglede trækkraft i forbindelse med de Olympiske vinterlege.
MY 1126 blev sammen med de  My-er der nu var tilbage i midten af 90'erne navngivet, og MY 1126 kom til at hedde Nikita.
Dansk Jernbane Klub overtog i juli 2002 MY 1126, og efter en revision og indvendig ombygning kom MY 1126  i drift i GM-gruppen  oktober 2003. Man kan så håbe på at også MY 1126 sammen med MX 1021 vil beholde den kunstneriske bemaling. MX1021 ejes af TÅGAB i Sverige,  og her gennemgår TMX104  en gennemgribende renovering i Kristinehamn.

MY 1126 i Marslev på vej mod Nyborg med DJK's tilbringertog til indvielsen af vognhallen i Marslev den 16. April 2004.
Der er ingen lyd på optagelsen
Fil 3,5 MB

Tilbage til indholdsfortegnelsen