I Danmark findes der en del spor"0" klubber ( 1:45). Der findes klubber på Sjælland, Fyn og Jylland. Mange af disse klubber er startet i slutningen af 40-erne og begyndelsen af 50-erne. Odense Modeljernbane Klubs historie starter eksempelvis i 1949. Starten på mange klubber var med mekaniske tog, hvor man  senere gik over til eldrift med tredje skinne, også kaldet stakitklubber. Senere er langt de fleste klubber gået over til toskinnedrift med digitalstyring.

Foto fra Odense Modeljernbane Klub:

Foto fra Slagelse Modeljernbane Klub:

Links til klubber med hjemmeside:

Spor "O" klubber med hjemmeside
Odense Model Jernbane Klub 
Dansk Model Jernbane Union
Dansk Model Jernbane Klub
Jydsk Model Jernbane Klub

Tilbage til indholdsfortegnelsen