Det var Folketinget med transportminister Hans Christian Schmidt der med Aftale om Bedre Mobilitet af 26. november 2010 besluttede at opføre en ny station i Langeskov. Der blev afsat 53,1 mio. kr. (2011-priser) til anlæg af stationen under forudsætning af, at Kerteminde Kommune finansierer etablering af parkeringspladser, forplads m.v. Overslag over den samlede anlægsudgift har imidlertid vist, at projektet ville overskride anlægsrammen på de 53,1 mio. kr.. Folketinget har efterfølgende bevilget merudgiften og projektet er blevet beskåret så perroner nu kun er 250 m. lange og stitunnellen under banen er gjort billigere.
Den nye station etableres med stop på fri bane, dvs. at det ikke er nødvendigt med ekstra spor eller sporskifter. Der vil blive etableret to perroner langs det eksisterende hovedspor - én på hver side af sporet. Perronerne placeres forskudt i forhold til hinanden og vil få en længde, der gør den forventede betjening med IC-tog mulig. Køreledningsmasterne vil blive flyttet der hvor der anlægges perroner. Hver perron udstyres med venterum, bænke og øvrigt udstyr i henhold til DSB' standard for stationsområder. For at sikre nem adgang til begge perroner etableres der en tunnel og to elevatorer. I tilknytning til forpladsen etableres der stisystem, trapper, busstop, taxaholdeplads, cykelparkering m.v.
Det var oprindelig planen, at projektet skulle udføres i 2013, men af økonomiske årsager blev projektet udskudt til 2014, og er senere udskudt til åbning i september 2015. Under anlægsarbejdet er man dog stødt på problemer således at stitunnelen ikke er klar til åbningen, men først vil være færdig i 2016.
Den 2. marts 2015 tog daværende transportminister Magnus Heunicke det første spadestik, og kunne "kun" love beboerne i Langeskov at de fik et regionaltog. Så fik vi et folketingsvalg og dermed blev beslutningen lagt i hænderne på den tidligere og nuværende transportminister Hans Christian Schmidt.
Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt og DSB kunne den 7. juli 2015, under en uge efter at den nye minister var tiltrådt fortælle at, Langeskov Station fra december får hurtige og direkte forbindelser til København to gange om morgenen og tre gange om eftermiddagen. Der er fundet en løsning, som sikrer, at Langeskov beholder regionaltog med timedrift Ringe-Odense-Nyborg, som DSB tidligere har lovet, men oveni får hurtige lyntog til pendlerne i myldretiden, lød meldingen fra transportministeren.

Langeskov kom på Danmarkskortet i 2015 både de trykte medier, men også på landsdækkende TV
.
i

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

17.03.2015

23.03.2015

25.04.2015

25.04.2015

23.03.2015

01.04.2015

01.04.2015

01.04.2015

01.04.2015

09.04.2015

15.05.2015

15.05.2015

15.05.2015

15.05.2015

15.05.2015

15.05.2015

16.05.2015

16.05.2015

16.05.2015

16.05.2015

16.05.2015

16.05.2015

16.05.2015

16.05.2015

16.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

17.05.2015

20.05.2015

20.05.2015

20.05.2015

05.06.2015

12.06.2015

12.06.2015

26.06.2015

26.06.2015

03.07.2015

03.07.2015

04.07.2015

04.07.2015

04.07.2015

06.07.2015

07.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

10.07.2015

14.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

22.07.2015

Tilbage til indholdsfortegnelsen