I 2003 fornyede Banedanmark 23 km spor mellem Årslev og Stenstrup. Nu bliver strækningen mellem Odense og Årslev samt strækningen mellem Stenstrup og Svendborg fornyet i alt 27 km. Arbejdet omfatter også ombygning af ni jernbaneoverkørsler og udskiftning af sporskifter i Kværndrup og Højby. Samtidig med sporombygningen benytter Banedanmark lejligheden til at vedligeholde og reparere 13 broer på strækningen. Når sporarbejdet er slut, vil der være nye skinner på hele Svendborgbanen, så de næste 30 til 40 år vil der ikke værre behov for store sporombygninger, som betyder spærring af banen i en længere periode, hvilket må glæde de mange pendlere på strækningen som ellers har været hårdt ramt af aflysninger grundet sporarbejder, signalfejl m.v.. Arbejdet foregår bl. a. med BLDX MX 1019, i ny flot bemaling, tidligere HFHJ MX 19.

Udskiftningen af gamle sveller og nedslidte skinner er budgetteret til ca. 172  mil. Dkr. Svendborgbanen blev indviet den 10. Juli 1876, og var en del af Sydfyenske Jernbaner. Sydfyenske Jernbaner var en privatbanen endda en meget veldrevet, men blev i 1949 overtaget af DSB.  Der har på Svendborgbanen kørt mange spændende tog/lokomotiver.  Store Mallet- koblede lokomotiver, lokomotiver der var Amerikansk inspireret til Triangel forsøgsrutebiler på skinner. Inden MR togene blev et tysk togsæt VT 628 prøvekørt på strækningen, også IC3 tog har kørt på Svendborgbanen. Der har gennem tiderne været en stor godstransport på strækningen med flere daglige godstog, hvor der nu udelukkende er persontrafik.

Tilbage til indholdsfortegnelsen